MỘT SỐ BÀI VẼ MÔN TRANG TRÍ CỦA HỌC VIÊN KHÓA THIẾT KẾ THỜI TRANG

 

trang tri cach dieu con trung

Trang trí cách điệu côn trùng của học viên Bảo Trân

 

 

Ứng dụng trang trí cách điệu côn trùng vào thiết kế trang phục

Ứng dụng trang trí cách điệu côn trùng vào thiết kế trang phục của học viên Bảo Trân

 

 

vong thuan sac

Bài vẽ Vòng thuần sắc của học viên Bảo Trân

 

 

ung dung vong thuan sac

Ứng dụng Vòng thuần sắc của học viên Bảo Trân

 

 

trang tri hinh chu nhat

Bài vẽ Trang trí hình chữ nhật của học viên Bảo Trân

 

 

Ứng dụng Trang trí hình chữ nhật vào thiết kế trang phục

Ứng dụng Trang trí hình chữ nhật vào thiết kế trang phục của học viên Bảo Trân

 

 

trang tri hinh tron

Bài vẽ Trang trí hình tròn của học viên Thu Cúc

 

 

Ứng dụng Trang trí hình tròn vào thiết kế đầm váy

Ứng dụng Trang trí hình tròn vào thiết kế đầm váy của học viên Thu Cúc

 

 

trang tri hinh vuong

Bài vẽ Trang trí hình vuông của học viên Thu Cúc

 

 

ứng dụng Trang trí hình vuông vào thiết kế trang phục

Bài ứng dụng Trang trí hình vuông vào thiết kế trang phục đầm váy của học viên Thu Cúc

 

 

trang tri hinh vuong

Bài vẽ trang trí hình vuông của học viên Ngọc Ánh

 

 

ứng dụng trang trí hình vuông vào thiết kế trang phục

Bài ứng dụng trang trí hình vuông vào thiết kế trang phục của học viên Ngọc Ánh

 

 

trang tri hinh vuong

Bài vẽ trang trí hình vuông của học viên Ngọc Ánh

 

 

ứng dụng trang trí hình vuông vào thiết kế trang phục

Bài ứng dụng trang trí hình vuông vào thiết kế trang phục áo thun của học viên Ngọc Ánh