Công Ty GIVI Tuyển Dụng

Cần tuyển:

  • 30 Công nhân may – 30 Worker for training
  • 05 Công nhân may mẫu, tay nghề cao – 05 Sample Maker
  • 02 Công nhân QC – QC Worker
  • 05 Tổ trưởng tổ may (balo túi xách, quần áo) – 05 Line Leader
  • 2 Thợ hàn cơ khí – 02 Welder
  • 01 Quản lý kỹ thuật balo, túi xách – 01 Bag Technician

 

Liên hệ:

Vu Thi My Hanh

Recruitment & Training Specialist

Mobile Vietnam:  +84 913629749

Skype:  hanhvtm85
GIVI VIET NAM CO. LTD
No 2B, Duc Hoa Ha Street, Tan Duc Industrial 
Park Duc Hoa Ha Village, Duc Hoa Rural District 
Long An Province, Viet Nam, 
Post code 81000