thiết kế thời trang trên manocanh

 

thiết kế thời trang trên manocanh

 

thiết kế thời trang trên manocanh

 

thiết kế thời trang trên manocanh

 

thiết kế thời trang trên manocanh

 

thiết kế thời trang trên manocanh

 

thiết kế thời trang trên manocanh

 

Hình ảnh lớp Thiết kế thời trang trên manocanh (mannequin, dressform) - Thiết kế rập thời trang cao cấp 3D tại Trường Đào Tạo Công Nghệ May Và Thiết Kế Thời Trang Trường Quốc Thảo

Khóa học Thiết kế thời trang.