Lớp Học Thiết Kế Rập 3D Trên Mannequin - Tạo Mẫu Thiết Kế Thời Trang

 

Học viên được học kỹ thuật sử dụng vải để tạo form dáng và tạo kiểu trên manocanh. Kỹ thuật rập 3D cao cấp này giúp tạo được độ rũ (drape) của vải/chất liệu nên còn gọi là Draping (Fashion Draping). Khi cảm nhận và thấy được độ rũ, học viên sẽ tạo ra các kiểu dáng phong phú, hoặc định ra form dáng của cơ thể.

 

rap 3d tren manocanh

 

rap 3d tren manocanh

 

rap 3d tren manocanh

  

rap 3d tren manocanh

 

Học viên sẽ hiểu được cở thể, chất liệu, chiều và độ rũ của vải, hiều vể không gian 3D (3 chiều).

 

rap 3d tren manocanh

 

rap 3d tren manocanh

 

rap 3d tren manocanh

 

rap 3d tren manocanh

 

rap 3d tren manocanh

 

rap 3d tren manocanh

 

rap 3d tren manocanh

 

rap 3d tren manocanh

 

rap 3d tren manocanh

 

rap 3d tren manocanh

 

rap 3d tren manocanh

 

Học viên được học cách chuyển từ rập 3D thành rập 2D và may hoàn tất sản phẩm thời trang cao cấp hoàn thiện.