Thiết kế thời trang trẻ em

Đồng phục học sinh cấp 1

 

Thiết kế thời trang trẻ em

 

Thiết kế thời trang trẻ em

 

Thiết kế thời trang trẻ em

 

Bản vẽ phác thảo Thiết kế thời trang trẻ em tại Trường Đào Tạo Kỹ Thuật Công Nghệ May và Thiết Kế thời Trang Trường Quốc Thảo.