Tp.HCM, ngày 22/9/2017

THÔNG BÁO
V/v: Thay đổi học phí mới

- Trường Quốc Thảo cùng Học Viện FDA thông báo hiện nay tất cả các Trường trên cả nước thực hiện kế hoạch tăng học phí theo quy định chung.
- Trường Quốc Thảo & FDA tăng 30% theo kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển toàn ngành theo lộ trình 2017 đến 2020.

 


- Nay Trường Quốc Thảo & FDA thông báo đến tất cả giáo viên, học viên trong thời gian từ nay đến ngày 14/01/2018 Nhà Trường vẫn thực hiện chính sách học phí cũ (Chưa tăng 30% học phí).
- Anh, chị nào có nhu cầu học xin vui lòng liên hệ sớm và đăng ký trước ngày thông báo trên.
- Ngày 15/01/2018 Nhà trường áp dụng mức học phí mới (+30%).
- Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Đào Tạo.