Bài phát triển ý tưởng thiết kế thời trang "Giấc mơ cổ tích"

Học viên: Phan Thị Quanh

 

y tuong thiet ke thoi trang

 

y tuong thiet ke thoi trang

 

y tuong thiet ke thoi trang

 

y tuong thiet ke thoi trang

 

y tuong thiet ke thoi trang

 

Hình ảnh ý tưởng:

y tuong thiet ke thoi trang