2016-11-28Tác Phẩm Dự Thi Cuộc Thi Tìm Kiếm Tài Năng Thiết Kế Thời Trang Online 2017 “Innovative Fashion Contest”

 

Ý tưởng:   Lấy cảm hứng từ 2 màu sắc đen, trắng tượng trưng cho cái thiện và ác.

Chất liệu:  Cotton, vải sogân dệt.

Sử dụng trong dịp trình diễn Haute Couture

Độ tuổi:   18 – 25 tuổi

Đối tượng: giới trẻ

 

Ý tưởng:   Lấy cảm hứng từ 2 màu sắc đen trắng tượng trưng cho cái thiện và ác.

Chất liệu:  Cotton

Sử dụng trong dịp trình diễn Haute Couture

Độ tuổi:   18 – 25 tuổi

Đối tượng: giới trẻ

 

Ý tưởng:   Lấy cảm hứng từ 2 màu sắc đen trắng tượng trưng cho cái thiện và ác.

Chất liệu:  Cotton, ren

Sử dụng trong dịp trình diễn Haute Couture

Độ tuổi:   18 – 25 tuổi

Đối tượng: giới trẻ