CUỘC THI THIẾT KẾ THỜI TRANG " SẮC MÀU SÀI GÒN 2013 "

DO TOÀN THỂ GIÁO VIÊN VÀ HỌC VIÊN CỦA TRƯỜNG QUỐC THẢO VÀ FDA SÀI GÒN THỰC HIỆN