Chương trình ngoại khóa chụp ảnh Mũi Né của lớp Thiết kế thời trang - Trường Quốc Thảo.