Phóng sự tự giới thiệu Khóa học Thiết kế thời trang và Các khóa học Chuyên ngành may phát sóng trên đài THVL2