HÌNH ẢNH LỚP HỌC DỰNG RẬP 3D TRÊN MANOCANH

FASHION DRAPING

 

fashion draping
Lớp học fashion draping tại Trường Quốc Thảo.

 

Draping là một kỹ năng vừa khó lại vừa dễ đối với người học Thiết kế thời trang. Khó ở chổ học viên cần phải nắm vững những kiến thức căn bản về cấu trúc trang phục, biết thiết kế rập 2D trước khi bước sang làm rập 3D. Nếu học viên đã nắm vững những nguyên lý cơ bản thì việc dựng rập vải trên manocanh là điều dễ dàng.

Tại Trường Quốc Thảo, học viên được học Thiết kế rập 3D trên manocanh sau khi đã trải qua các học phần Thiết kế rập 2D trên giấy. Trong học phần thiết kế rập 3D này, học viên được hướng dẫn làm rập trên vải, sau đó chuyển thành rập giấy hoặc cắt may thành sản phầm hoàn chỉnh.

 

fashion draping
Học viên thực hành fashion draping.

 

rap 3d tren manocanh
Lớp học rập 3D trên manocanh.

 

thiet ke rap 3d
Thiết kế rập 3D trên vải.

 

hoc rap 3d tren manocanh
Học rập 3D trên manocanh.

 

rap 3d tren mannequin
Rập 3D trên mannequin làm một học phần quan trọng trong khóa học Thiết kế thời trang.

 

rap 3d tren mannequin
Học viên thực hành thiết kế rập 3d trên mannequin.

 

rap 3d tren manocanh
Lớp dạy thiết kế rập 3D trên manocanh.