Trong khóa học này, học viên sẽ được rèn luyện kỹ năng quan sát, vẽ phác thảo dáng người từ căn bản đến dáng người biến đổi. Phác thảo trang phục trên dáng người. Học cách sử dụng màu để vẽ chất liệu cho trang phục...