Trước ngày Chung Kết Cuộc Thi Thiết Kế Thời Trang 2017 "Chic & Street" dành cho học viên của Fashion Design Saigon Academy - FDA và Trường Quốc Thảo.