Video khóa học ngắn hạn Fashion Draping - Dựng rập 3D trên manocanh - Thiết kế thời trang cao cấp trên vải.