Video giới thiệu Khóa học kỹ thuật bảo trì sửa chữa máy may công nghiệp tại Trường Quốc Thảo.