Video lớp học thiết kế rập quần áo - nhảy size - đi sơ đồ trên giấy và trên phần mềm vi tính Gerber Accumark tại Trường Quốc Thảo.