Một buổi học Phác thảo thiết kế thời trang sử dụng chất liệu vải thật tại Trường Quốc Thảo.