It's a Beautiful Day!

Một ngày mới bắt đầu với các bạn học viên khóa Thiết kế thời trang tại Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn FDA.

Hãy nhìn những chiếc áo mà các bạn ấy đang mặc nhé. Những chiếc áo đó chính là sản phẩm được tự tay các bạn ấy thiết kế -> Chọn vải -> Cắt rập -> May hoàn chỉnh -> và Trang trí, đính kết các nguyên phụ liệu theo một quy trình...

 

Đây là một học phần trong khóa học Thiết kế thời trang.