Một nhà thiết kế thời trang chân chính không ăn cắp hay xào nấu từ những mẫu thiết kế của người khác. Họ phải tự mình tìm hiểu, phân tích kiểu và xu hướng thời trang, tổng hợp ý tưởng, màu sắc, chất liệu... từ đó phát triển thiết kế của riêng mình. Cùng xem clip học phần Phát Triển Ý Tưởng Thiết Kế 💡 trong chương trình đào tạo Chuyên Ngành Thiết Kế Thời Trang tại Trường Quốc Thảo.