Thiết kế rập 2D là kỹ thuật rập cần thiết đối với bất kỳ một Nhà thiết kế thời trang và người làm về kỹ thuật công nghệ may.

Trường Quốc Thảo hiện có 2 khóa học Thiết kế rập - Nhảy size trên giấy. Ngoài ra, Trường còn có khóa học thiết kế - nhảy size - giác sơ đồ trên phần mềm vi tính Gerber Accumark.